Coaching Panda van Proosdij - Photo by Solveig van Wijngaarden

Coaching

Mensen in hun kracht zetten, is voor mij coaching. Wat er al is laten zien en als het nodig is eruit halen. Individuen blijven zien binnen een groepsdynamiek en een groep verbinden door overeenkomsten tussen mensen te tonen. Een krachtige groep bestaat uit sterke individuen.

Bewegingscoach

Vanuit fysiek coaching vindt ondersteuning plaats voor andere disciplines zoals zingen en spelen. Ik begin met het gevoel voor lichaamsbewustzijn te versterken en van daaruit werk ik naar een gezonde basishouding. Een basishouding is het fundament en uitgangspunt voor ondersteunende beweging. Aan de hand van verschillende oefeningen komt ontwikkeling van focus, concentratie en energie aan bod. Als je deze elementen traint, ontstaat er een stevige basis waarvan uit mensen materiaal beter opnemen en verwerken en het creëert een eenheid.

 Coach Talentenspel

Tijdens mijn werkjaren zijn er veel mensen voorbij gekomen die ik als docent of regisseur/ choreograaf mocht begeleiden. Niet alleen in mijn lessen maar ook daarbuiten stelde ik me altijd al op als coach. Het voelt moeiteloos om mensen te willen helpen groeien. Coaching is een talent weet ik nu. Je talenten zijn kwaliteiten die je zonder moeite in kunt zetten vertelt het spel ons. De opleiding tot coach Talentenspel kwam een aantal jaar geleden op mijn pad en het voelde als een mooie aanvulling op mijn huidige werk als bewegingscoach, regisseur en choireographer.

 Voice & Physique

coaching Panda van Proosdij als coach werk ze met koren en theatergroepen

Ruim 15 jaar geleden kwam ik als choreograaf in aanraking met zangers die in operaproducties of musicals speelden. Het viel me op dat de zangers weinig lichaamsbewustzijn uitstraalden en het lichaam onderbelicht lieten. Voor mij was het toen al duidelijk dat het lichaam het stemapparaat zou kunnen ondersteunen. Ik zong en danste al mijn hele leven en ik maakte al gretig gebruik van de verbondenheid van deze twee disciplines. Ik ben oefeningen gaan ontwikkelen die het lichaam opwarmde, een groter lichaamsbewustzijn creëerde en ik bedacht ware tools om een houding op te bouwen. Ik heb mijn dansachtergrond weten te vertalen naar een lichaamstaal die zangers verstaan en kunnen ontwikkelen. Een combinatie van stem en fysiek: Voice & Physique.

Regisseur/ choreograaf

coaching Panda van Proosdij is choreograaf en regisseur

Twintig jaar geleden wilde ik me ontwikkelen tot regisseur. Ik merkte dat ik als choreograaf al zoveel scènes voor m’n rekening nam dat ik het gevoel had dat ik me als bewegingsregisseur zou kunnen onderscheiden. De groepsscènes waren voor mij eenvoudig, daar waar een toneelregisseur zich soms afvraagt hoe hij het moet vormgeven. Ik heb veel geleerd van collega’s uit het werkveld die dramaturgisch en analytisch te werk gingen met inhoud. Dat wilde ik ook leren. Nu kan ik diverse lagen bedienen. Waar nodig slaagt iets op vorm, werk ik van vorm naar inhoud of is er tijd om een vorm te laten ontstaan vanuit een stevig creatief concept wat ik bedacht heb wat het fundament vormt voor onderzoek. Totaalmuziektheater noem ik het graag omdat het alles samen brengt wat het menselijk lichaam kan voortbrengen: fysiek, emotioneel, mentaal en energetisch.

Choireography

coaching Panda van Proosdij heeft Chorieography bedacht

Choreografie is beweging voor dansers. Als ik beweging voor zangers wil maken valt dat niet onder deze noemer. Er moest een woord komen wat beweging voor zangers zou betekenen. Door één letter toe te voegen aan het bestaande woord was ik er al. Het lag voor het oprapen. Ik noem mezelf dan ook choireographer als ik met zangers werk en als ik een stuk creëer heet het een choireography. Naast deze filosofie hang ik ook het geloof aan dat de juiste beweging zingen makkelijker maakt waardoor het ook beter gaat klinken. Energie speelt een grote rol als het gaat om wat beweging toevoegt. Het zorgt er ook voor dat adem stroomt waardoor muziek zich vloeiend kan ontwikkelen.