Bonkers! Blonde, geboblijnde business bobo’s

Frau – duleuze von der Leyen heeft het WEFt in eigen hand genomen en een nieuw woord gelanceerd: ‘prebunking’. U mag deze term na het lezen van deze column meteen weer vergeten. Maar voor nu nemen we het even ter handen.

Het is volgens Ursula de opvolger van ‘debunking’. U weet wel ..Het onderuit halen van redenering aan de hand van gezond verstand, zoekend naar de waarheid. Het ontkrachten, verdoezelen, kwijt maken en opruimen van nuttige weetjes en feiten zal ik maar zeggen.

‘Prebunking’ moet ervoor gaan zorgen dat, voordat u maar überhaupt een gedachte krijgt, het al uit uw geheugen wordt gewist. Of u het maar uit uw hoofd laat. Ze willen niet meer de moeite nemen om het te ontkrachten. Maar simpelweg een vinger op uw lippen leggen, driftig wegwuiven en u het liefst monddood maken.

Het experiment met de welbekende mondstoppers heeft depri(e)-bunking 4 jaar geleden al ingeleid. De bevolking weet al hoe het moet zwijgen en zweten. En gebukt moet gaan onder een chemisch lapje met toxisch materiaal wat men de adem ontneemt.

 Waarom zou je dat willen?

Wat gaat er toch om in de hoofden van deze blonde, geboblijnde, business bobo’s vraagt u zich misschien af. Of het nu Christine, Ursula of Victoria betreft ze komen in dezelfde uitvoering ten tonele. En zijn wellicht binnenkort verkrijgbaar vervaardigd door Mattel. Welk kind wil nu niet één van deze vrouwen als rolmodel in hun leven. Op elke doos een bob liner! Zoals: ‘Voor jou 1.000 anderen’. Of ‘Als je niets bent, heb je ook niets’ in lijn met het ‘You’ll own nothing and be happy’ gedachtengoed.

Nou, ik weet niet wie erop zit te wachten maar ik in ieder geval niet. Deze vrouwen missen de vrouwelijke kracht om te kunnen verbinden, lief te hebben en te omarmen.

De wereld zou beter af zijn als zij geleid wordt door  mensen die bewust in hun hart wonen. En de mensheid een warm hart toedragen. Waar zijn ze, deze mensen? U zult ze niet vinden in de politiek, de zogenaamde hogere kringen maar onder de mensen, tussen u en mij.

Het oude mag z’n uittocht voorbereiden zodat het nieuwe zijn intrede kan doen. Laat de vrouwelijke kracht maar sterker worden. Zeg maar wanneer.

Korte column uit Pandora’s Amfora (21)

9 juni 2024

#vooreenliefdevollesamenleving

#blondegeboblijndebusinessbobos